Vážený návštevník,
Internetovej stránky ABPPO BOJNICE. Dovoľujeme si Vás oboznámiť s ponukou našich služieb ktoré poskytujeme na základe oprávnení Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, osvedčenia TPO, špecialistu PO a živnostenského oprávnenia. Služby sme schopný poskytnúť vo Vašich priestoroch prípadne podľa potreby v našich prenajatých priestoroch, kdekoľvek podľa Vašich požiadaviek.


Všetky služby sú poskytované pracovníkmi s niekoľko ročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a životného prostredia s vysokým pracovným nasadením a podľa Vašich požiadaviek.