Bezpečnosť práce

Vzdelávacia činnost - školenia a kurzy:

 • UPP a všeobecná bezpečnosť práce /vstupné aj periodické
 • UPP a všeobecná bezpečnosť práce pre vedúcich pracovníkov
 • školenia pracovníkov vykonávajúcich a riadiacich práce vo výškach (práce vo výškach s možnosťou pádu z výšky - do hĺbky nad 1,5m)
 • školenia vodičov, opravárov, riadiacich pracovníkov dopravy
 • pracovníkov vykonávajúcich práce pri stavbe pomocných konštrukcií (kurz lešenárov)
 • obsluhy ručných motorových píl (kurz pilčíkov)
 • školenia zástupcov zamestnancov
 • školenie poskytovania 1. pomoci
 • školenia z konkrétnych predpisov na zaistenie BP,STN,MPP (napr. drevo a kovoobrábacie stroje, rámové píly a pod.)

Poradenstvo

 • komplexný audit BP firmy
 • spracovanie a vedenie dokumentácie BP v zmysle platnej legislatívy
 • spracovanie identifikácie nebezpečenstiev a analýzy rizík firmy
 • zabezpečenie komplexnej kontrolnej činnosti v zmysle platnej legislatívy
 • poradenstvo v oblasti BP a UPP pri nových pracovných postupoch, výrobách ako i výrobkoch
 • spracovavanie miestnych prevádzkových predpisov a návodov
 • spracovanie dokumentácie PÚ, evidencia a registrácia pracovných úrazov vrátane komunikácie s dotknutými inštitúciami
 • výkon BT a BTS so zabezpečením všetkých povinností
 • zabezpečenie všetkých ostatných školení: obsluha motorových vozíkov, stavebných strojov, obsluhy VTZ - plyn, tlak, zdvih
 • zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok VTZ- plyn, tlak, zdvih, elektro
 • kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach ako aj kontroly rebríkov
 • spracovanie technologického postupu pre práce vo výškach
 • zabezpečenie - sprostredkovanie dodávky certifikovaných OOPP, hygienických a čistiacich prostriedkov
 • zabezpečenie - sprostredkovanie vykonania pilčíckych a lešenárskych prác odborne spôsobilými pracovníkmi